Topik:Manusia

1
Menjadi Manusia Terbaik

Menjadi Manusia Terbaik

Sebagai seorang muslim, Alquran dan As-Sunnah adalah pedoman hidup kita. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya adalah panutan kita dalam beramal. Dan di antara jalan untuk menegakkan semua itu adalah dengan berusaha menghiasi kehidupannya di atas nilai-nilai kebaikan. Untuk menjadi manusia terbaik, itu adalah pilihan bagi kita. Apalagi setiap kebaikan yang kita lakukan,[…]

Baca selengkapnya

Copyright © 2016. About | Contact. Powered by WordPress.